Polskie Stowarzyszenie Kredytobiorców Frankowych

Z nami odzyskasz swoje pieniądze

PSKF to inicjatywa społeczna zrzeszająca frankowiczów. Pomysłodawcami stowarzyszenia są osoby, mające za sobą zwycięski proces z bankiem.
Celem organizacji jest pomoc poszkodowanym kredytobiorcom odzyskać, na drodze prawnej, nadpłacone odsetki.
Dzięki zrzeszeniu kredytobiorców i kancelarii oferujemy dochodzenie roszczeń na preferencyjnych warunkach i za procent od wygranej.


Sprawdź w jaki sposób możemy pomóc Tobie!

DLACZEGO WARTO

nam zaufać?

PSKF to społeczna inicjatywa pozarządowa, zrzeszająca frankowiczów, którzy wygrali w sądzie.

Celem inicjatywy jest pomoc w wyborze sprawdzonej i doświadczonej kancelarii, która poprowadzi sprawę do wygranej oferując preferencyjne warunki jej poprowadzenia. Współpracujemy z kancelariami, które gwarantują darmową analizę wniosku i rzetelne przygotowanie indywidualnego planu odszkodowawczego. Dzięki doświadczeniu i praktyce, kancelaria może zaproponować rozliczenie w modelu procenta od wygranej.

 

PSKF zostało założone z myślą o Tobie oraz ideą bezpiecznego i taniego rozstrzygania spraw z bankami. Członkami nieformalnego stowarzyszenia / inicjatywy są osoby, które tak jak Ty borykały się z wysokimi odsetkami kredytu we frankach, poszukiwaniem kancelarii, wycenami spraw, kosztami pozwów itd. Udało nam się w nieprzyjaznych prawnie okolicznościach odzyskać pieniądze od banków. Po latach stagnacji w Polskim prawie zrozumieliśmy, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

Zaryzykowaliśmy i wygraliśmy.

Teraz, kiedy na korzyść „frankowiczów” orzekł zarówno Sąd Najwyższy jak i rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE, zrozumieliśmy że szanse na wygraną w sprawach „frankowych” wzrosły jak nigdy dotąd! Wiedząc, że jest to wyjątkowa okazja do pomocy innym kredytobiorcom, stworzyliśmy inicjatywę PSKF i zaprosiliśmy do współpracy zaprzyjaźnione kancelarie, które kiedyś pomogły nam wyjść z kredytu we frankach.

Działamy już od połowy 2019r. i pomogliśmy dziesiątkom Frankowiczów.

Dzięki współpracy z wieloma biurami prawniczymi, proponujemy pomoc w odnalezieniu kancelarii, która w modelu rozliczenia za sukces przeprowadzi Cię przez cały proces, od analizy umowy, po rozliczenie wypłaconego roszczenia.

VS

Kancelaria

Doświadczenie w walce z kilkoma wybranymi bankami

Kancelaria o szerokiej specjalizacji

Praca dla wielu podmiotów

Ukryte koszty, takie jak na przykład dojazd na miejsce
rozprawy poza miastem będącym siedzibą kancelarii

Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty uzależnionej wyłącznie od wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wyrok

Stała oferta biura prawniczego

Stowarzyszenie

Wiele kancelarii doświadczonych w walce z każdym bankiem oferującym kredyt we frankach

Tylko kancelarie, które specjalizują się w kredytach
we frankach

Praca wyłącznie dla "frankowiczów"

Brak ukrytych kosztów, wyłącznie opłata
procentowa od wygranej

Możliwe jest zawarcie takiej umowy po opłaceniu początkowych kosztów sądowych. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę od razu i daje możliwość opłaty ratalnej dostosowanej do możliwości klienta, a w niektórych przypadkach inkasuje wynagrodzenie dopiero po wygranym procesie.

Preferencyjne warunki dostosowane indywidualnie do klienta

VS

Kancelaria

Stowarzyszenie

Doświadczenie w walce z kilkoma wybranymi bankami

Wiele kancelarii doświadczonych w walce z każdym bankiem oferującym kredyt we frankach

Kancelaria o szerokiej specjalizacji

Tylko kancelarie, które specjalizują się w kredytach
we frankach

Praca dla wielu podmiotów

Praca wyłącznie dla "frankowiczów"

Ukryte koszty, takie jak na przykład dojazd na miejsce rozprawy poza miastem będącym siedzibą kancelarii

Brak ukrytych kosztów, wyłącznie opłata
procentowa od wygranej

Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty uzależnionej wyłącznie od wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wyrok

Możliwe jest zawarcie takiej umowy po opłaceniu początkowych kosztów sądowych. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę od razu i daje możliwość opłaty ratalnej dostosowanej do możliwości klienta, a w niektórych przypadkach inkasuje wynagrodzenie dopiero po wygranym procesie.

Stała oferta biura prawniczego

Preferencyjne warunki dostosowane indywidualnie do klienta

Zgłaszając się do naszego stowarzyszenia masz pewność że:

  • przekazujesz swoją sprawę osobom, które już
    przez to przeszły
  • wybierzemy dla Ciebie kancelarię, która indywidualnie zajmie się Twoim wnioskiem i ma doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Twojemu bankowi
  • otrzymasz indywidualną ofertę prowadzenia sprawy dostosowaną do Twoich możliwości finansowych i rodzaju podpisanego kredytu hipotecznego

Pozwól sobie pomóc i skontaktuj się z nami.

Baza niezbędne wiedzy

przeczytaj zanim napiszesz

W tym dziale znajdziesz wszystkie najważniejsze pytania i odpowiedzi. Informacje, które się tutaj znajdują, mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji o przekazaniu nam swojej sprawy. Jeśli jednak nie znalazłaś bądź nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania,
napisz do nas przez formularz kontaktowy.

Koszty prowadzeni sprawy uzależnione są od czynników takich jak: data zawarcia umowy, wysokość kredytu oraz wysokość dotychczasowej spłaty. Po przystąpieniu do programu, kancelaria wysyła preferencyjną propozycję dostosowaną indywidualnie do możliwości finansowych klienta.  

Kredyty hipoteczne oferowane przez banki we frankach szwajcarskich zawierały klauzule niedozwolone. Oznacza to, że nadal są niezgodne z obowiązującym prawem. Z tego powodu kredytobiorcy padli ofiarą manipulacji banków przez co ich odsetki drastycznie wzrosły. Jako strona pokrzywdzona mogą Państwo domagać się zwrotu nielegalnie nadpłaconych odsetek. 

W pierwszej kolejności sugerujemy zdecydować się na dochodzenie swoich praw przed sądem. Tylko biorąc sprawy w swoje ręce mogą Państwo odzyskać pieniądze zainkasowane niezgodnie z prawem. Następnie proponujemy skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej i opisać swoją sytuację. Przekażemy informację do odpowiedniej kancelarii która bezpłatnie przeanalizuje Państwa wniosek. Kiedy kancelaria zgodzi się zająć Państwa sprawą, będą możliwe dwa rozwiązania. Odwalutować kredyt i odzyskać nadpłacone odsetki, lub całkowicie unieważnić umowę kredytową.

Czas trwania procesu zależy od wielu czynników. Dla sądu pierwszej instancji może to być nawet 24 miesiące. W przypadku apelacji należy doliczyć do tego kolejne 12 miesięcy. Nie chcąc wprowadzać Państwa w błąd nie określamy dokładnie czasu trwania postępowania.

Klauzule niedozwolone (zakazane), nazywane inaczej klazulami abuzywnymi, są zapisami w umowie, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. W przypadku kredytów hipotecznycyh we frankach wyszczególniamy cztery glówne klauzule niedozwolone:

  • Klauzula indeksacyjna przeliczająca kredyt wg kursu CHF ustalonego dowolnie przez bank. Zakazana ze względu na dowolność banku w ustaleniach kursu. Kredyt powinien być traktowany jako złotówkowy, przy zachowanym oprocentowaniu.
  • Klauzula podwyższonej marży do czasu dostarczenia odpisu wpisu hipoteki. Zakazana od momentu wpisu hipoteki. Opłaty pobrane od momentu wpisu hipoteki podlegają zwrotowi.
  • Klauzula oprocentowania zmienianego decyzją banku. Zakazana ze względu na dowolność banku w ustalaniu oprocentowania. Zmiany oprocentowania nie są dopuszczalne.
  • Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zakazana ze względu na brak równoważności świadczeń. Zapłacone składki podlegają zwrotowi.

Unieważnienie klauzul abuzywnych czyli klauzul niedozwolonych potocznie zwane jest „odfrankowaniem kredytu”. Tym samym przyjmuje się, że umowa kredytowa od początku zawarta była w polskich złotych. Skutkuje to zwrotem kwoty kredytu nadpłaconej w ubiegłych latach oraz przeliczeniem rat po kursie kupna CHF z dnia uruchomienia kredytu. Dzięki takiemu zabiegowi kredyt pozostanie na niskiej stopie procentowej wyznaczanej przez wskaźnik LIBOR.

Tak, jak najbardziej. Spłata kredytu ma znaczenie jedynie przy wysokości dochodzonego roszczenia. W dalszym ciągu można uznać umowę za nieważną ponieważ całkowita spłata nie wpływa na ocenę abuzywności (niedozwolonych zapisów) w umowie kredytowej.

W chwili obecnej szanse na wygranie sprawy są najwyższe odkąd pojawiły się pierwsze procesy „frankowiczów”. Stało się tak dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego dotyczącego klauzul abuzywnych, oraz dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł na korzyść pokrzywdzonych kredytobiorców z Polski. Proszę jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Strategia walki z bankiem ustalana jest na podstawie zawartej przez Państwa umowy i zapisów w niej umieszczonych. Dlatego przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania, przekazujemy Państwa sprawę kancelarii, która dokonuje szczegółowej oceny Państwa wniosku.

Każda umowa posiada zapisy o okolicznościach, w których może zostać wypowiedziana. Głównymi przyczynami wypowiedzenia są zaległości w spłacie rat. W przypadku braku uchybień na tym polu bank nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy. Samo dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie jest podstawą do jej wypowiedzenia.

Zależnie od umowy kredytowej występują różne podstawy stwierdzenia jej nieważności. Między innymi są to klauzule abuzywne czyli niedozwolone zapisy w umowie kredytu. W takim przypadku Sąd stwierdza, że umowa nie może istnieć w obrocie prawnym z uwagi na braki prawne lub błędy zawarte w jej treści. Po jej unieważnieniu Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które od niego otrzymał, a Kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz Banku kwotę kredytu, którą otrzymał od Banku. Przykład: jeśli bank udostępnił kwotę 300 000 zł, a klient do tej pory spłacił 180 000 (w tym większość to odsetki), to jego dług wobec banku wynosi tylko 120 000 zł. Wszystkie odsetki są anulowane, bo umowy nie ma. Klient ma tylko oddać 120 000 zł i strony są rozliczone. Jednak kwota zwrotu, w tym przypadku 120tys; musi zostać wpłacona w całości i natychmiast.

Zarówno unieważnienie jak i odwalutowanie umowy ma swoje dobre i złe strony. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zawsze korzystniejsze jest unieważnienie. Jednak największym minusem takiego zakończenia sprawy jest obowiązek natychmiastowej spłaty reszty kredytu.

Tak, jednak proszę pamiętać, że decydując się na wsparcie naszego stowarzyszenia, otrzymują Państwo od nas kompleksowa obsługę sprawy i pomoc doświadczonego adwokata na każdym etapie procesu.

Jak najbardziej. Możliwe jest wszczęcie postępowania po wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Podczas rozprawy banki powołują się na takie oświadczenie. Jednak ten argument nie jest wystarczający i sądy go odrzucają. Trzeba rozdzielić ryzyko kursowe od dobrowolnego ustalania kursu walut przez bank.

Kredyt denominowany charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu w walucie obcej i następnym przeliczeniu wskazanej kwoty kredytu na złote polskie. W ramach kredytu indeksowanego zachodzi sytuacja odwrotna, tj. kwota kredytu wyrażana jest w walucie polskiej, następnie zaś jest przeliczana na walutę obcą. W przypadku kredytu denominowanego Kredytobiorca nie zawsze uzyskuje więc kwotę w złotych polskich, o którą wnioskował (w związku ze zmianą kursu walut kwota ta może być niższa lub wyższa).

Dzięki niedawnym orzeczeniom Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dochodzenie swoich praw zostało bardzo ułatwione. Obie instytucje orzekły na korzyść kredytobiorców, że umowy kredytów zostały sporządzone wbrew zarówno Polskiemu jak i Europejskiemu prawu. Oznacza to, że strony pokrzywdzone otrzymały podstawę prawną do roszczeń z tytułu źle sporządzonych umów.

Roszczenia o unieważnienie umowy i klauzul niedozwolonych nie ulegają przedawnieniu. Dlatego też kancelaria może założyć sprawę sądową nawet po ustawowych 10 latach. Przedawnieniu ulegają natomiast roszczenia pieniężne. Oznacza to, że kancelaria może rościć o zwrot nadpłaconych środków do 10 lat wstecz. Przykład: Klient posiada kredyt od 12 lat i będzie go spłacał przez kolejne 18 lat. W takim przypadku odszkodowanie o które występuje kancelaria obejmuje 10 lat które już zostały spłacone oraz 18 które pozostały do spłaty.

W przypadku unieważnienia całej umowy kredytowej, Sąd stwierdza, że nie może ona istnieć w obrocie prawnym z uwagi na braki prawne lub błędy zawarte w jej treści. W tym przypadku jeśli bank udostępnił kwotę 300 000 zł, a klient do tej pory spłacił 140 000 (w tym większość to odsetki), to jego dług wobec banku wynosi zaledwie 160 000 zł. Wszystkie odsetki zostają anulowane, a umowa przestaje istnieć. Żeby strony były rozliczone klient ma do oddania 160 000 zł. Trzeba pamiętać, że jeżeli umowa traci ważność, resztę kwoty trzeba oddać natychmiast.

W dniu dzisiejszym nie powstał żaden konkretny projekt ustawy rozwiązujący problem „frankowiczów”. Nasze kancelarie na bieżąco monitorują prace legislacyjne w zakresie pomocy poszkodowanym kredytobiorcom. Po orzeczeniach władz sądowniczych zarówno Polskich jak i Europejskich o wiele łatwiej i szybciej można dochodzić swoich praw biorąc sprawy we własne ręce.

W przypadku braku spłaty kredytu, bank może wypowiedzieć umowę i podjąć działania sądowe. W tym przypadku musimy być gotowi na podjęcie walki poprzez korespondencję z bankiem już na etapie wypowiedzenia umowy. Następnie sprawa i tak trafi do sądu gdzie w obecnej sytuacji prawo jest po naszej stronie. Dla niektórych klientów strategia polegająca na czekaniu na ruch banku może być atrakcyjna, zalecamy jednak wystąpić z pozwem przed bankiem. Dzięki temu kancelaria ma pełną kontrolę nad działaniami, nie musimy osobiście angażować się w wymianę korespondencji z bankiem, oraz czas trwania procesu o odszkodowanie jest krótszy.

Klauzule niedozwolone tzw. abuzywne stanowią podstawę do „odfrankowania” umowy kredytu. Oznacza to, że od początku stanowiła ona umowę kredytową zawartą w złotych polskich. Kredyt istnieje więc nadal, jednak jako kredyt w złotych polskich oprocentowany w sposób wskazany w umowie kredytowej (w większości przypadków – LIBOR + marża). Bank ma również obowiązek zwrócić kredytobiorcy kwotę, która stanowi nadpłatę z tytułu już wcześniej zapłaconych odsetek.

Postępowanie związane z kredytem denominowanym jest bardzo zbliżone do tego prowadzonego w związku z kredytem indeksowanym. Jednak w pierwszym przypadku większy nacisk kładzie się na unieważnienie całej umowy. Nie wpływa to jednak na ich zakwestionowanie.

Tak. Spłata kredytu frankowego w trakcie trwania postępowania nie wpływa na jego bieg.

Zalecamy dalszą spłatę kredytu we frankach. Brak takiej spłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu co może doprowadzić do wszczęcia dodatkowego postępowania sądowego.

Na podstawie tzw. ustawy antyspreadowej z 2010 r., banki miały obowiązek umożliwienia spłaty rat kredytu bezpośrednio w walucie obcej (indeksacji, waloryzacji czy denominacji) bez pobierania opłat za podpisywanie aneksów. Aneks o spłacie w walucie obcej nie zmienia charakteru prawnego umowy kredytowej, w tym głównej wady polegającej początkowym przeliczeniu kwoty kredytu na walutę obcą. Banki w sądzie powołują się na wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2015 roku, że „ustawa antyspreadowa rozwiązała wszystkie problemy związane z abuzywnością”, ale od tego czasu Sąd Najwyższy wyrażał także odmienne poglądy (wyrok z 22 stycznia 2016 r., wyrok z 8 września 2016 r.). Głównym argumentem jest to, że wadliwość (abuzywność) postanowienia umowy sąd bada na chwilę zawarcia umowy.

AKTUALNOŚCI

Artykuły i przydatne informacje

Masz kredyt we frankach? To najlepszy czas by przygotować pozew

Większość umów hipotecznych „frankowiczów” posiada tak zwane zapisy abuzywne, czyli niezgodne z obowiązującym prawem. Do tej pory był to główny oręż w walce o zwrot nadpłaconych odsetek. Niestety nie we wszystkich prowadzonych sprawach powołanie się na te zapisy było skuteczne. Sytuację poprawiło orzeczenie Sądu Najwyższego z kwietnia tego roku,

Czytaj więcej

Co z frankowiczami? Skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Choć w Polsce o TSUE słyszy się coraz więcej, to w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą jaka jest istota działania tego organu. Otóż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest najważniejszą międzynarodową instytucją sądowniczą Unii Europejskiej, której główna siedziba znajduje się w Luksemburgu. Głównym zadaniem TSUE jest pełnienie funkcji orzeczniczej i arbitrażowej, a także wydawanie opinii doradczych.

Czytaj więcej

Uważaj na unieważnienie kredytu we frankach

Czy można unieważnić kredyt we frankach? Odpowiedź na to pytanie jest kwestią indywidualną, niemniej jednak podjęta przez nas decyzja powinna być dokładnie przemyślana. Jak zwykło się mówić to co ma swoje plusy, ma także i minusy, podobnie jest w przypadku unieważnienia kredytu we frankach. Choć z pozoru rozwiązanie jest nad wyraz atrakcyjne, to przy dłuższym zastanowieniu nie zawsze będzie odpowiednie.

Czytaj więcej

Pisali o nas

Zobacz artykuły

Nie pobieramy od Ciebie żadnych pieniędzy za analizę kredytu hipotecznego!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się w jaki sposób możesz skorzystać z pomocy przy prowadzeniu sprawy.

Kontakt
+48 666 591 324
biuro@pskf.pl
Kontakt
+48 666 591 324
biuro@pskf.pl

2020. Copyright by PSKF

2020. Copyright by PSKF