Odfrankowienie a unieważnienie

UNIEWAŻNIENIE, ODFRANKOWIENIE – CO DALEJ Z KREDYTEM WE FRANKACH?


WYROK TSUE I SPOSOBY POZBYCIA SIĘ DŁUGU
Każdy, kto posiada lub spłacił kredyt we franku szwajcarskim z pewnością oczekiwał decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja podjęta przez Trybunał dnia 3 października 2019 roku niesie ze sobą wiele możliwości na pozbycie się części lub całości nieuczciwego kredytu.
Wiele osób wciąż jednak potrzebuje pomocy w objaśnieniu procedur oraz pojęć związanych z odzyskaniem należnych pieniędzy. Dlatego Polskie Towarzystwo Kredytobiorców Frankowych stworzyło owy poradnik, mający na celu rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na Wasze pytania.


JAK MOŻEMY POLEPSZYĆ SWOJĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ?
Istnieją dwa główne sposoby na drastyczną zmianę sytuacji związanej z zadłużeniem – unieważnienie kredytu lub „odfrankowienie” go.
Każdy z tych sposobów pozwoli klientom banków na uwolnienie się od wysokich rat przyznanego kredytu. To, jaki sposób należy wybrać, zależne jest jednak od rodzaju posiadanego przez nas kredytu. Każda umowa kredytu jest inna, choć istnieją trzy główne typy umów zawieranych we frankach: kredyt walutowy, kredyt indeksowany do franka oraz kredyt denominowany do franka.
W przypadku kredytu walutowego kwota zadłużenia i kredytu wyrażone jest we franku szwajcarskim. Oznacza to, że zarówno wypłata kredytu jak i jego spłata odbywa się we franku. Kredyt
indeksowany do franka posiada z kolei wartość zobowiązania oraz wypłatę wyrażoną w złotówkach, jednak w dniu przed wypłatą kredytu bank przelicza zobowiązanie na franka szwajcarskiego. Związane z tym ryzyko wzrostu kursu franka zmusiło wiele klientów do spłaty większej kwoty, niż pierwotnie otrzymali. Kredyt denominowany do franka posiada zobowiązania wyrażone we franku, lecz wypłata pieniędzy następuje w złotówkach po przeliczeniu po kursie z dnia wypłaty.
Zdecydowana większość umów kredytowych zawiera jednak nielegalne zapisy, które umożliwiają nam dochodzenie naszych praw drogą sądową.
CZYM JEST ODFRANKOWIENIE?
Odfrankowienie umożliwiają niedozwolone zapisy w umowie – klauzule walutowe na podstawie których określana jest wysokość kredytu oraz poszczególnych rat.
Sąd może uznać niektóre z klauzul za nielegalne, pozostawiając tym samym resztę umowy nienaruszoną. W tym przypadku owe klauzule zostają usunięte, umowa funkcjonuje w taki sposób, jakby została zawarta w złotówkach, a kredytodawca zobowiącany jest do korekty i obniżenia następnych rat oraz zwrotu nadpłaconej kwoty kredytobiorcy.
Odfrankowienie niestety nie powoduje całkowitego uwolnienia się od kredytu, jednak znacznie go stabilizuje poprzez przekształcenie go w kredyt złotówkowy. Jednoczesny zwrot nadpłaty gwarantuje kredytobiorcy poduszkę finansową i ułatwia spłatę kolejnych rat.


UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU
Unieważnienie umowy następuje w przypadku gdy sąd uzna, że umowa nie może dalej funkcjonować po usunięciu niedozwolonych
klauzul walutowych. Sąd również może unieważnić umowę, jeśli uzna ją w całości sprzeczną z prawem.
Od momentu unieważnienia umowy przez sąd traktowana jest tak, jakby nigdy nie istniała. Obydwie strony umowy powinny zwrócić sobie wszystko, co od siebie otrzymały – frankowicz powinien zwrócić całą kwotę kredytu, a bank ma obowiązek zwrócić wszystkie świadczenia otrzymane od kredytobiorcy – odsetki, raty kredytu oraz prowizje.
Ze względu na traktowanie umowy tak, jakby nigdy nie istniała, nieruchomość zakupiona w przypadku kredytu hipotecznego zostaje zwolniona z hipoteki.


PODSUMOWUJĄC
Jak wcześniej wspomnieliśmy, każda umowa kredytu jest wyjątkowa.
Nie zawsze możliwe będzie kompletne unieważnienie umowy kredytowej, chociaż w większości przypadków odfrankowienie kredytu jest najbardziej prawdopodobne. Najlepiej w tym przypadku skonsultować się z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie kredytów frankowych.
Polskie Stowarzyszenie Kredytobiorców Frankowych to społeczna inicjatywa, dzięki której frankowicze mogą uzyskać odpowiednią pomoc. Zachęcamy do kontaktu na naszej stronie internetowej i do bezpłatnych konsultacji w sprawie kredytu we franku szwajcarskim.

Dlaczego my?

Już dziś skontaktujemy się w sprawie tego, jak Ci pomóc
Frankowiczu, bądź na bieżąco!
Zapisz się na nasz newsletter.
Jako Polska Społeczność Kredytobiorców Frankowych przekazujemy informacje o wynikach procesów sądowych, możliwościach zarządzania swoim kredytem, lub o czymkolwiek co powinieneś wiedzieć jako osoba posiadająca kredyt we frankach.
Zadzwoń do nas