Choć zaciągnięcie kredytu we frankach początkowo przynosiło wiele korzyści, po kilku latach zaczęło negatywnie odbijać się na finansach polskich konsumentów. Obecny Rząd postanowił wspomóc frankowiczów w walce o lepszą przyszłość poprzez złożenie stosownego dokumentu do Trybunału Sprawiedliwości UE, którego celem jest odciążenie portfeli kredytobiorców. Czy TSUE podejmie decyzję na korzyść frankowiczów? Jakie będą możliwe skutki orzeczenie Trybunału sprawiedliwości UE?

Ponad rok temu, a dokładniej 21 sierpnia 2018 do TSUE wpłynął dokument zatytułowany “Uwagi na piśmie Rzeczpospolitej Polskiej”, którego twórcą był Bogusław Majczyna – pełnomocnik RP. Pismo to skierowane było do Prezesa oraz członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wystosowane zostało w odniesieniu do wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie (sprawa C-260/18 Dziubak) dotyczącego nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Od tego dnia frankowicze zaczęli z nadzieją patrzeć w przyszłość, bowiem zmiany w prawie działaby by na niekorzyść instytucji bankowych, które udzieliły im kredytów w obcej walucie. Bowiem na przełomie ostatnich lat banki znacznie wzbogaciły się kosztem kredytobiorców, co nie umknęło uwadze przedstawicielom polskiego Rządu.

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Choć w Polsce o TSUE słyszy się coraz więcej, to w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą jaka jest istota działania tego organu. Otóż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, często określany skrótem TSUE jest najważniejszą międzynarodową instytucją sądowniczą Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, której główna siedziba znajduje się w Luksemburgu. Głównym zadaniem TSUE jest pełnienie funkcji orzeczniczej i arbitrażowej, a także wydawanie opinii doradczych. W tym konkretnym wypadku, Trybunał Sprawiedliwości UE poproszony został o wydanie orzeczenia wstępnego, będącego odpowiedzią na pięć pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Główną przyczyną skierowania pisma do TSUE, zdaniem zarówno polskiego Rządu, jak i setek tysięcy poszkodowanych frankowiczów są niedomówienia zawarte w umowach konsumenckich, które niestety, ale w dużej mierze sprzyjają bankom.

Pierwsze problemy ze spłatą indeksowanego kredytu we frankach konsumenci odczuli w 2008 roku, kiedy to kurs CHF zaczął się gwałtownie umacniać w stosunku do polskiego złotego, w związku z czym wysokość miesięcznych rat nieustannie rosła i tak niestety jest do tej pory. Pozytywne orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych, umożliwiłoby polskiemu sądownictwu uznanie zawartej umowy pomiędzy powodami (kredytobiorcą a bankiem) za nie ważną, na skutek obecności w jej treści niedozwolonej klauzuli (tzw. klauzula abuzywna), w wyniku czego strony zobowiązane zostały by do zawarcia wzajemnego porozumienia.

 

Dlaczego czekamy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE?

Osoby, które kilkanaście lat temu zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach z niecierpliwością czekają na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego pozytywny wyrok ułatwi wszystkim frankowiczom walkę o zwrot nadpłaconych składek. W maju tego roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, stanął po stornie polskich konsumentów twierdząc, że sądy nie mogą zmieniać warunków umów naruszających dobre interesy frankowiczów. Niestety stanowisko rzecznika TSUE nie było wiążące, więc wszyscy zainteresowani z podenerwowaniem oczekują wydania właściwego orzeczenia. I choć Klienci poszkodowani przez instytucje bankowe w większości przypadków zmuszeni zostaną do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej to ich szansę na pozytywne rozstrzygnięcie byłby ogromne.

Zgodnie z opinią specjalistów orzeczenie TSUE, które wydane zostanie pod koniec września bieżącego roku, zakończy trwającą od wielu już lat gehennę frankowiczów. Banki w końcu będą musiały działać w trosce o dobro Klienta, a nie na odwrót co miało miejsce do tej pory. Jakie jest stanowisko instytucji udzielających kredytów we frankach w tej kwestii? Banki jednogłośnie sprzeciwiają się warunkom stawianym przez frankowiczów. Dlaczego? Chodzi oczywiście o ewentualne skutki przedstawionego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia.

Skutki orzeczenia TSUE

Co w sytuacji, kiedy Trybunał Sprawiedliwości UE pójdzie na rękę frankowiczom? Wówczas cieszyć się będą mogli kredytobiorcy, z kolei wszystkie instytucje bankowe będą narażone na poniesienie ogromnych strat finansowych. Warto wspomnieć w tym miejscu również o tym, że nawet pozytywny wyrok, który zapadnie w TSUE nie przyniesie nam korzyści w postaci automatycznego przewalutowania, jego celem będzie ułatwienie pracy polskich sądów.

Pozytywny wyrok TSUE ułatwi pracę polskim sądom, dzięki czemu będą one mogły w sposób zgodny z prawem pomóc osobom, które w dalszym ciągu zmagają się ze spłatą kredytu w szwajcarskiej walucie. Na jakie warunki umowy mogą wówczas liczyć zainteresowane strony? Aktualnie pod uwagę brane są dwa rozwiązania, pierwsze z nich mówi o zwrocie przez kredytobiorców otrzymanej sumy gotówki z tytułu kredytu otrzymanego przez bank (kwoty w złotówkach), pomniejszoną o uiszczone raty spłacane w złotych. Drugim wyjściem z sytuacji jest dokonanie spłaty kredytu w polskich złotych, oprocentowanego wg stopy LIBOR, co odnosi się do referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów oraz depozytów, która dodatkowo powiększona będzie o ustaloną marżę banku.

Jak widać obydwa z przedstawionych rozwiązań są sprzyjające dla finansów naszych frankowiczów. Niezależnie od tego jaka będzie ostateczna decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE, swoich praw ubiegać oni mogą w sądach, które coraz częściej przychylają się do złożonych przez nich wniosków. Do tej pory w Polsce przeprowadzono kilka rozpraw o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, dwie z nich odbiły się głośnym echem, bowiem wyrok wskazujący sądu unieważniał zawartą pomiędzy stronami umowę. Czy po wydaniu orzeczenia przez TSUE frankowiczom będzie żyło się lepiej? Tego dowiemy się już w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Kontakt
+48 666 591 324
biuro@pskf.pl
Kontakt
+48 666 591 324
biuro@pskf.pl

2020. Copyright by PSKF

2020. Copyright by PSKF